Wettelijke noot Web Apartments Corona Mar Lanzarote.

Op grond van Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat u een bezoek aan de website onder het domein www.coronamar.com behoort tot CRISPANI TIAS S.L, waarvan de details zijn het volgende:

 • Bedrijfsnaam: CRISPANI TIAS S.L
 • CIF: B35289958
 • Registratie gegevens: Tomo 60, libro 0, folio 57, sección 8, Hoja IL 1940, inscripción 12º. Fecha 28/12/2016. Registro mercantíl Lanzarote.
 • Adres: C/ Pedro Barba,21. 35510 Puerto del Carmen 35510. Tías. Lanzarote, Las Palmas. España.
 • Telefoon: 928 51 27 96

CRISPANI TIAS S.L informeert de gebruikers van de internetpagina's van CORONA MAR voorwaarden voor de toegang en het gebruik daarvan.

1.- De toegang tot en het gebruik van de website van CORONA MAR is onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Het gebruik van alle webpagina's CORONA MAR houdt de volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht zijn in elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het. CORONA MAR behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden.

2.- Intellectuele Eigendom.

De inhoud van de webpagina's van CORONA MAR zijn onderworpen aan de regels inzake intellectuele eigendom en / of Industrial. De rechten op de inhoud zijn in handen van CORONA MAR of derden in voorkomend geval. De gebruiker kan alleen bekijken en een privé-kopie van de inhoud te verkrijgen op voorwaarde dat die het kopiëren is uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik in acht genomen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is verboden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor gebruik en inhoud.

U mag op geen enkele wijze aan te passen of de identificatiegegevens die bestaan in het geval van rechten CORONA MAR of derden verwijderen. Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud via de middelen of procedures die voor dit doel beschikbaar op de website van CORONA MAR hebben gemaakt of gebruikt op het internet voor dat doel, mits zij geen schending van intellectuele eigendomsrechten te betrekken / Industrial of enige schade aan de website van CORONA MAR en / of informatie of diensten die worden aangeboden.

De gebruiker is verplicht om de diensten en informatie op de website van CORONA MAR gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, moraal, goede gewoonten en de openbare orde en maken juist en rechtmatig gebruik van de diensten niet langer de volgende activiteiten uit te voeren:

 • a) te verspreiden inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch, rechtvaardigen terrorisme of tegen de mensenrechten.
 • b) het uitvoeren handelt in strijd met de rechten van intellectuele eigendom en / of Industrial,
 • c) schade veroorzaken aan computersystemen CORONA MAR, haar leveranciers of derde partijen en / of in te voeren of te verspreiden computer virussen, malware of andere systemen die schade kunnen toebrengen aan de computer systemen,
 • d) zendt publiciteit of ongevraagde e-mails of geautoriseerd.

4.- Afstand en beperkingen van verantwoordelijkheid.

CORONA MAR niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website CORONA MAR , of content die door anderen.

CORONA MAR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de website van CORONA MAR of het gebruik van informatie of toepassingen daarin opgenomen.

CORONA MAR niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten, vervat in haar website is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verband met het gebruik van de inhoud van haar website.

CORONA MAR niet garanderen dat de inhoud van haar website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van CORONA MAR illegaal in andere landen dan Spanje, de toegang tot hen en het gebruik ervan door gebruikers landen worden beschouwd, is verboden, en als dit het zich voordoet, zal het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke nationale wetten.

Het gebruik gemaakt van de informatie en inhoud die op de website van CORONA MAR en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "links" dat op de pagina CORONA MAR verschijnen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van degenen die deze handelingen uit te voeren, niet zijnde CORONA MAR enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- CORONA MAR reserves, zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht op toegang tot de website tijdelijk op te schorten en om veranderingen die het nodig acht om de website te maken, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of locatie hetzelfde en de voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de website CORONA MAR.

Alle ontvangen via deze website informatie wordt beschouwd als overgebracht naar CORONA MARL om niet.

E-mail is niet geldig voor de doeleinden van de vorderingen worden beschouwd. Deze moeten aan de afdeling Juridische Raad van CORONA MAR, gelegen C/ Pedro Barba,21. 35510 Puerto del Carmen 35510. Tías. Lanzarote, Las Palmas. España, worden gestuurd. Spanje, dat wordt vermeld in alle gevallen de te volgen procedure.

Alle zaken die betrekking hebben op de website van CORONA MAR worden beheerst door de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van privilege die van toepassing kunnen zijn.

 

Logo CoronaMar

Copyright © 2024 Apartamentos Corona Mar Lanzarote.

Calle Pedro Barba 21. 35510. Puerto del Carmen, Lanzarote. España

 • +34 928 51 22 27

 • booking@coronamar.com